Wykonanie detali metodą tłoczenia i wykrawania na prasach hydraulicznych i mimośrodowych

Detale jakie możemy produkować mogą być wykonywane z taśm lub pasów ciętych z arkuszy blach stalowych, oraz z metali kolorowych. Elementy te możemy wykonywać na prasach hydraulicznych ( do 100 ton nacisku) i na prasach mimośrodowych (do 63 ton nacisku). Produkowane części na tych prasach wykonujemy przy użyciu przyrządów zwanych tłocznikami, giętakami lub wykrojnikami. Przyrządy te wykonujemy jako jedno lub wielotaktowe, czyli takie, które pozwalają maksymalnie skomplikowany detal wykonać tak, że będzie on zgodny z ostateczną dokumentacją techniczną nawet wraz z pokryciem powierzchni (np. cynk).

Maksymalne wymiary dotyczące grubości i szerokości materiału do produkcji wynikają z posiadanego parku maszynowego i wynoszą: grubość materiału do 3 mm, szerokość do 200 mm. Wymiary te zależą również od złożoności wykonywanego przedmiotu.

 

Prasy hydrauliczne i tłoczniki